Ziekenhuis & privacy

In de meeste ziekenhuizen wordt onderzoek op lichaamsmateriaal verricht zonder dat de donoren van dit materiaal hiervan op de hoogte zijn. Hieronder een overzicht.

Blijf op de hoogte
Meld u aan voor onze
e-mailkrant

Home

* Privacy-statements van ziekenhuizen met betrekking tot nader gebruik lichaamsmateriaal


* Ziekenhuis en medische dossiers


* Een casus:
-
organen na obductie


Laatst gewijzigd op 26-04-2001

Ziekenhuis & lichaamsmateriaal

Ziekenhuizen gaan er stilzwijgend van uit dat men toestemming geeft voor het gebruik van bloed en urine voor wetenschappelijk onderoek. Het gaat daarbij om geanonimiseerd onderzoek. Dat blijkt onder meer uit de site van het Diaconessenhuis Leiden.

'Gebruik van gegevens voor onderzoek
Algemene patiëntgegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ons ziekenhuis verstrekt anonieme gegevens aan verschillende externe instanties. Ook lichaamsmateriaal kan worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. Onder lichaamsmateriaal wordt verstaan: bloed, urine en weefsel. Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw specialist.'

Je kunt dus als patiënt bezwaar maken, maar dan moet je het wel eerst weten. Het Diaconessenziekenhuis in Meppel zegt lichaamsmateriaal ongevraagd te gebruiken bij het ijken van apparatuur:

'Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal

Na onderzoeken op het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of urine) over. Dit kan gebruikt worden voor het ijken van de apparatuur en kwaliteitscontroles op het laboratorium. Het materiaal wordt hierbij zonder persoonlijke gegevens verwerkt. Als u bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal horen wij dat graag. Voor alle overige toepassingen van overgebleven bloed en dergelijke zullen wij vooraf uw toestemming vragen.'

Op de site van het Leids Universitair Medisch Centrum staat dat dit ziekenhuis er standaard van uitgaat dat de bezwaarregeling van toepassing is.

'Gebruik van lichaamsmateriaal
Naast het hierboven beschreven wetenschappelijk onderzoek, waarbij met name de waarde van een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling wordt nagegaan, bestaat er nog een ander soort wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hierbij om lichaamsmateriaal ( bloed, urine en kleine stukjes lichaamsweefsel) dat verkregen is in het kader van de patiëntenzorg, maar dat geen enkele bestemming (meer) heeft en in aanmerking komt voor vernietiging.
Het kan van groot belang zijn dit materiaal alsnog voor onderzoek te gebruiken.
Om te garanderen dat er op een verantwoorde wijze met dit lichaamsmateriaal wordt omgegaan, moet aan twee voorwaarden worden voldaan.
In de eerste plaats moet het lichaamsmateriaal geanonimiseerd zijn. Dat wil zeggen dat het niet meer mogelijk is te achterhalen van welke patiënt het oorspronkelijk afkomstig is.
In de tweede plaats moet het zeker zijn dat een patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. U heeft dus het recht om te verhinderen dat uw geanonimiseerde materiaal gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Als u niet wilt dat dit materiaal wordt gebruikt voor onderzoek, dan kunt u dit het beste aan uw behandelend arts doorgeven. Die zal daarvan dan een aantekening maken in uw medisch dossier. '