Bij Nader inzien. Over de veranderende kijk op het nader gebruik van lichaamsmateriaal.
Door Ellen Althuizen

ethische aspecten

discussie en aanbevelingen

literatuur

Home
stichting LMI

Bij Nader inzien.
Over de veranderende kijk op het nader gebruik
van lichaamsmateriaal.

Door: Ellen Althuizen

Referenties

Akveld H. en Hermans B. (1989). Anonieme screening op HIV juridisch mogelijk? Med Contact 47:1545-1547

Akveld J.E.M., Hermans H.E.G.M., Lumey L.H. (1990). De Grondwet, een absolute barriere in verband met anonieme screening op HIV? Aids en anoniem onderzoek. Juridische en epidemiologische aspecten. Lelystad: Vermande 25-32

Annas G.J. (1988). Whose waste is it anyway? The case of John Moore. Hastings Cent Rep 18: 37-39

Anoniem (1995). Patent blather. Economist (section science and technologie) 337 (7942): 87

Anoniem (1995). Placenta extract use promoted for cosmetics. Japan Chemical Week 36 (1848): 3

Bergman H.R. (1990). Case comment: Moore v Regents of the University of California. Cal Ct App 793: 127-45

Bookelman H. (1997). Wettelijke regels en de klinische chemie: het gebruik van patiëntengegevens en het nader gebruik van lichaamsmateriaal. Ned Tijdschr Klin Chem 22(6): 273-277

Bostyn S. (1998). Octrooirecht en ge(e)nethica. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 4: 186-201

Borghetti A., Novakovitch G, Louise F. (1993). Cryopreserved cancellous bone allograft in peridontal intraosseous defects. J Periodontol 64(2): 128-32

Brafams D. (1990). Human genetic information: the legal implications. Human-Genetic-Information: Science, Law and Ethics. Chisester: Wiley, 111-132; (CIBA Foundation Symposium 149)

Broekhuijsen-Molenaar A.M.C. (1985). Juridische aspecten (Vermogensrecht versus persoonlijkheidsrecht) 1. Juridische positie van het lichaam en hiervan gescheiden bestanddelen in het algemeen. Tijdschr Gezondheidsraad 9: 133-6

Brunt, J. van (1989). Non-transformed cell lines: the problem of being human. Bio/Technol 7(6):561-563 Brutel de la Riviere G. (1991). Wetenschappelijk onderzoek en privacy. Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde 135:1459

Czitrom A.A. (1993). Principles and techniques for tissue banking. Am Acad Othop Surg (Instructional Course lectures) 42: 359-62

Daculsi G. (1998). Biphasic calcium phosphate concept applied to artificial bone, implant coating and injectable bone substitute. Biomaterials 19 (16): 1473-1478

Department of Health (2001). Unlinked Anonymous Surveys Steering Group. Prevalence of HIV and hepatitis infections in the United Kingdom 2000. London

Diest P.J. van (2001). Oratietekst 'Wet of wetenschap', uitgesproken op 7 november 2001

English V., Romano-Critchley G., Sommerville A. (2000). Ethics Briefings. Journal of Medical Ethics 26 (6); 473-474

Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). (2001). Eindversie 'Code Goed Gebruik'

Feinberg J. (1985). The mistreatment of dead bodies. Hestings Cent Rep 15(1): 539-57 Furness P.N. (2001). Research using human tissues - a crisis of supply? J Pathol 195: 277-284

Galen-Hermann R.E. van (1992). Gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek. De richtingenstrijd over grondrechten. NJB 39:1263-1269

Gevers J.K.M. (1990). Beschikken over cellen en weefsels. (Inaugurele rede UvA). Deventer: Kluwer

Gezondheidsraad (Commissie Lichaamsmateriaal voor bijzondere doeleinden) (1994). Naar goed gebruik - lichaamsmateriaal in de gezondheidszorg. Den Haag (publicatie nr. 1994/01)

Giard R.W.M. en Bosman F.T. (1991). Wordt klinisch wetenschappelijk onderzoek onwettig? Ned Tijdschr Geneesk 135 (23): 1025-1027

Gie G.A., Linder L., Ling R.S.M. (1993). Impacted cancellous allografts and cement for revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surgery 75-B: 14-21

Hemker H.C. (1992). Vertrouwen en wantrouwen in de geneeskunde en het recht. Gids (Juli):25-33

Henderson A.D. (1999). Pericardial fluid banking. Bloodweekly 1 maart: 18

Herten J.H.S. van (1984). De rechtspositie van lichaam, lijk, stoffelijke resten, organen en niet-menselijke implantaten. WPNR 5689: 155-64

Hillebrecht J.M. (1989). Regulating the clinical uses of fetal tissue. A proposal for legislation. J Legal Med 10: 269-322

Kastelein W.R. (1995). Informatieplicht en toestemmingsvereiste - Hoe ver moet de dokter gaan? Medisch Contact 50: 336-339

Krijnen R. (1998). Goede methode voor informeren patiënten beschermt ook instelling. ZorgVisie 5: 30-32

Leenen H.J.J. (2000). Handboek Gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum. Houten/Diemen

LiVolsi L.A., Clausen K.P., Grizzle W. (1993). The cooperative human tissue network. An update. Cancer 71(4): 1391-4

Loeb E, Straaten J.C. van (1984). Voortplanting van de mens anno. NJB 33:1025-30

Magnusson R.S. (1992). The recognition of proprietary rights in human tissue in common law jurisdictions. Melb Univ Law Rev 18: 601-29

Merz J.F., Sankar P, Taube S.E. (1997). Use of human tissues in research: Clarifying clinician and researcher roles and information flows. Journal of Investigative Medicine 45(5): 252-257

Nau J.Y. (1992). Legislation on bioethics. Lancet 339: 862 Nationale Raad voor Volksgezondheid (1991). Advies normering onderzoek met lichaamsmateriaal. Zoetermeer: NRV (publicatie nr 11)

Office of Technology Assessment (1987). New developments in biotechnology: Ownership of human tissues and cells, special report. Washington (OTA-BA-377)

Olsthoorn-Heim E.T.M. (1996). Nader gebruik van lichaamsmateriaal: op weg naar een evenwichtige regeling. Ned Tijdschrift voor Geneeskunde 140(20): 1193-1197

O'Neil en Onora (1996). Medical and scientific uses of human tissue. Journal of Medical Ethics 22 (1); 3-5

Ooij A. van en Mourik J.B.A. van (1993). Resultaten van allogene bottransplantaten bij spondylodese van de wervelkolom. Ned Tijdschr Geneesk 137(23):1139-1142

Parker P.M. (1989). Recognizing property interests in bodily tissues. J Leg Med 10: 357-75

Roscam Abbing H.D.C. (2001). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1: 8-15

Raad voor gezondheidsonderzoek (2001). Advies HIV-surveillance in Nederland. Publicatie 29. Den Haag.

Skene A. (2001). Who owns your body? Legal issues on the ownership of bodily material. Trends in Molecular Medicine. November 2001.

Sozos J, Fascouliotis M.D., Joseph G., Schenker M.D. (2000). Human umbilical cord blood banking and transplantation: a state of the art. European Journal of Obstetrics and Gynecology and reproductive biology 90: 13-25

Spalding B.J. (1991). Fetal tissue research: abortion politics slow advances to crawl. Bio/technol 9: 615-8

Swain M.S. en Marusyk R.W. (1990). An alternative to property rights in human tissue. Hastings Cent Rep 20: 12-5

Tweede Kamer (2001). vergaderjaar 00-01, 27 401, nrs. 1223

Tyler A. (1992). Women: lotions, potions, skin and bones. Gaurdian 6 oktober: 9

Valk J. van der (2001). Menselijk lichaamsmateriaal in wetenschappelijk onderzoek: wens of werkelijkheid? Conceptuur 26: 6-8

Vandenbroucke J.P. (1991). Wetenschappelijk onderzoek en privacy; het belang van zorgvuldige afweging. Ned Tijdschr Geneesk 135 (23); 1023-1024

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2001). Memorie van Toelichting over wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 1-18

Wery C.F. (1976). Beschikken over eigen lichaam en lichaamsdelen. Ars Aequi 305-15

Whiteside T.L. en Herberman R.B. (1990). Serum and tissue banks for biological markers. Immunodiagnosis of cancer (immunology series) 53. Hoofdstuk 5; 55-68

Woodward B. (2001). Confidentiality, Consent and Autonomy in the Physician-Patiënt Relationship. Health Care Analysis 9 (3); 337-351