Overige links met informatie over het RIVM-bloedarchief

 

Algemene informatie over screening via de hielprik

Folders
In het
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks en Spaans. Uitgaven van de Entadministraties over de hielprik.

Babyinfo.nl
Artikel over de ziekten PKU, CHT en AGS.

Patiëntenverenigingen

Stichting Schild
kinderen met CHT

Nederlandse Phenylketonurie Vereniging
De Vereniging geeft informatie aan (ouders van) mensen met deze en andere stofwisselingsaandoeningen

PKU-vereniging
Site met veel dieettips voor PKU-patiënten

Instanties die betrokken zijn bij het beheer van het bloedarchief

RIVM
Site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met informatie over het bloedarchief dat zich in hun kelder bevindt. Een opiniestuk van
Noor Prent in Trouw van 9 december 2000 meldt dat het RIVM ook producent van vaccins is. Dat zou betekenen dat het RIVM financiele belangen heeft in het bloedarchief

Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde
De landelijke begeleidingscommissies, die het bloedarchief oprichtten, vallen onder deze stichting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder valt. Van deze site:

'De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De Inspectie verricht deze taak in onafhankelijkheid. Zij handhaaft de wetten in de gezondheidszorg, ziet toe op bevordering van de kwaliteit van de geleverde zorg en kan zo nodig ingrijpen. Ook dient zij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd van advies. Bij de IGZ zijn zo'n tweehonderd inspecteurs in dienst en tweehonderd ondersteunende medewerkers. De vierhonderd medewerkers van de IGZ zijn landelijk georganiseerd in vier regio's en één hoofdinspectie, die zorg draagt voor de coördinatie en afstemming.'

Raad voor de Volksgezondheid
Adviesorgaan

Informatie uit andere bronnen over het RIVM-bloedarchief

Registratiekamer
Het rapport over het bloedarchief. Een samenvatting van dit rapport leest u in
Trouw

NRC, de Volkskrant, Het Parool
Artikelen over het bloedarchief

Digital Babycare
Babysite met discussiegroep over het bloedarchief

Landelijke nieuwsbrief van Stichting Carenet Holland
Artikel over het bloedarchief

medische startpagina

Verslagen van Kamerdebatten over het bloedarchief

 • 9-10-2000, Kamerstuk 2000-2001, 27400 XVI, nr. 5, Tweede Kamer
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VWS voor het jaar 2001; Brief minister over maatregelen m.b.t. het bewaren van hielprikbloed bij het RIVM
 • 28-6-2000, Kamervragen met antwoord 1999-2000, nr. 1437, Tweede Kamer
  Vragen van het lid Hermann (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM. (Ingezonden 25 mei 2000); Antwoord.

 • 28-6-2000, Kamervragen met antwoord 1999-2000, nr. 1438, Tweede Kamer
  Vragen van de leden Arib en Wagenaar (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM. (Ingezonden 29 mei 2000); Antwoord.

 • 28-6-2000, Kamervragen met antwoord 1999-2000, nr. 1439, Tweede Kamer
  Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM. (Ingezonden 29 mei 2000); Antwoord.

 • 28-6-2000, Kamervragen met antwoord 1999-2000, nr. 1440, Tweede Kamer
  Vragen van het lid Terpstra (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM. (Ingezonden 31 mei 2000); Antwoord.
 • Home
  • Home

  * screening via de hielprik

  *wetten en regels over privacy en lichaamsmateriaal

  *patiënten-
  verenigingen

  *Bij RIVM-bloed betrokken instanties

  *Discussie over bloed & DNA

    Home