Geachte heer en mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 8 augustus 2000 berichten wij u het volgende. De GG & GD afdeling jeugdzorg heeft een geautomatiseerd vaccinatiesysteem. Hierin worden de bevolkingsgegevens (naam, geboortedatum en adres), de verblijfplaats van het gezondheidsdossier en alle vaccinaties van in Amsterdam woonachtige of schoolgaande kinderen opgeslagen. Hiernaast bestaat er een geautomatiseerd systeem van de zogenaamde CAPAS, waar de uitslag van de gehoorscreening in wordt opgelagen en nieuwe afspraken volgen zolang de test onvoldoende is. Alle overige sociaal medische gegevens worden alleen in het gezondheidsdossier genoteerd. De beide geautomatiseerde systemen en het gezondheidsdossier zijn niet toegankelijk voor derden en er worden geen gegevens op naam of tot naam herleidbaar uit verstrekt zonder toestemming van de ouders.

De hielprik is een landelijke screening waarvoor wij bloed afnemen en toezenden aan een van de door het rijk aangewezen laboratoria. Voor Amsterdam is dat het screeningslaboratorium van het AMC. Na onvoldoende uitslag volgt actie onzerzijds om de baby zo snel mogelijk met een kinderarts in contact te brengen. Het RIVM controleert het functioneren van de laboratoria.

Bijgeaande de informatie die het RIVM ons toegezonden heeft over de "bloedopslag". Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben of een klacht willen indienen dan kunt u dit het beste bij het instistituut doen waar de anonieme opslag plaatsvindt. Overigens zouden wij u afraden om het materiaal te laten vernietigen. Mocht er ooit getwijfeld worden aan de uitslag, dan is het mogelijk via het nummer op de door u bewaarde envelop en met uw toestemming het bijbehorende bloedmonster opnieuw te onderoeken.

Mocht u ondanks dat vernietiging wensen dan kunt u dit met het RIVM regelen. Hiertoe dient dan wel de koppeling van naam en nummer plaats te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. drs. E. Jens, waarnemend hoofd Jeugdgezondheidszorg.