Op 20 april 2001 is de stichting ter bescherming van Lichaamseigenmateriaal en Medische Informatie (LMI) van start gegaan. Deze stichting, die voortkomt uit het inmiddels opgeheven Comité Hielprik, heeft als doel het bevorderen van democratische controle op de opslag, het beheer en het gebruik van medische informatie in het algemeen en lichaamseigenmateriaal in het bijzonder.

Stichting LMI tracht dit doel te bereiken door:

* het verstrekken van informatie aan betrokkenen, media en politiek,

* het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheidsorganisaties, medische instellingen en andere organisaties en het verzorgen van publicaties,

* het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot conflicten over medische informatie en lichaamseigenmateriaal.

Home

 

Adres:

Stichting LMI
Korenbloemstraat-4 
1032 GV Amsterdam   http://lichaamsmateriaal.org

Info:
petrasmeets
@freemail.nl 


Meld u aan voor onze
e-mailkrant


Contactpersonen:

Petra Smeets (secretaris) 020-7780755

Ellen Althuizen (penningmeester)

Erno Eskens (voorzitter) 
020-6320253

P