Discussie in de media over opslag DNA-profielen

Kamerdebatten over DNA-opslag

 

Home

Blijf op de hoogte
Meld u aan voor onze
e-mailkrant

.Discussie in de media over opslag DNA-profielen

Moeten alle burgers DNA afstaan om Justitie daarmee te helpen bij het opsporen van criminelen? Burgemeester H. Sybesma van Kampen startte hierover een discussie in De Telegraaf (7-09-2000). Hij stelde: 'Wat is erop tegen om DNA-materiaal bij de geboorte af te laten staan? Ik zie het als een welkome aanvulling op de conventionele soorten bewijsmateriaal. Wie niets te verbergen heeft, heeft immers niets te vrezen, een pasgeborene zeker niet.' Onderzoek van de Volkskrant onder de kop Nederlander staat graag DNA voor databank af laat zien dat Sybesma op brede steun van de bevolking kan rekenen: 'Nederlanders zijn in hoge mate bereid hun eigen DNA-profiel af te staan ten behoeve van criminaliteitsbestrijding. Om de politie te assisteren bij het oplossen van een misdrijf in de eigen buurt, is 81 procent van de Nederlanders (zonder meer of meestal) bereid een DNA-test te ondergaan. Bovendien heeft 70 procent van de burgers geen of nauwelijks bezwaar tegen het opslaan van DNA-profielen door justitie in een databank voor criminaliteitsbestrijding.'
Ook
Minister Korthals van Justitie is voorstander van het opslaan van DNA-materiaal. Hij wil het beperken tot de verdachten. (lees de ministeriële speech uit 1999 over brede toepassing van DNA voor opsporingsdoeleinden). Binnen de Europese Unie is in juni 2001 afgesproken om DNA van verdachten uit te wisselen, meldt de NRC.
Stichting LMI is van mening dat lichaamsmateriaal van verdachten alleen bij gerede verdenking (na rechterlijke toestemming) mag worden afgenomen. Als de verdachte niet schuldig wordt bevonden hoort het materiaal per direct vernietigd te worden. De praktijk is nu dat het materiaal ook bewaard wordt als de verdachte is vrijgesproken.

Meer weten: Dossier over DNA bij recht.nl bevat relevante krantenknipsels en discussiestukken

Kamerdebatten over DNA-opslag voor justitiële doeleinden

 • 9-2-2001, Handelingen 2000-2001, nr. 44, Tweede Kamer, pag. 3440-3455 (75 Kb)
  Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271)
 • 6-2-2001, Handelingen 2000-2001, nr. 43, Tweede Kamer, pag. 3368-3400 (187 Kb)
  Behandeling wetsvoorstel Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (kamerstuk 26271)
 • 6-2-2001, Kamerstuk 2000-2001, 27400 VI, nr. 49, Tweede Kamer (30 Kb)
  Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001; Notitie over de vraag of grootschalige DNA-onderzoeken in het algemeen wenselijk zijn
 • 7-11-2000, Kamervragen met antwoord 2000-2001, nr. 166, Tweede Kamer (17 Kb)   
  Vragen van de leden Halsema (GroenLinks) en Dittrich (D66) aan de minister van Justitie over het rapport «DNA bij inbraken». (Ingezonden 5 oktober 2000); Antwoord
 • 5-6-2000, Kamerstuk 1999-2000, 26271, nr. 9, Tweede Kamer
  Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken; Nota n.a.v. het verslag
 • 31-5-2000, Kamerstuk 1999-2000, 26271, nr. 10, Tweede Kamer
  Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken; Tweede nota van wijziging
 • 6-4-2000, Kamerstuk 1999-2000, 26271, nr. 8, Tweede Kamer
  Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken; Nader verslag
 • 24-12-1999, Kamerstuk 1999-2000, 26271, nr. 7, Tweede Kamer (26 Kb)   
  Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken; Nota van wijziging
 • 24-12-1999, Kamerstuk 1999-2000, 26271, nr. 6, Tweede Kamer (210 Kb)   
  Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken; Nota n.a.v. het verslag

   

Naar het begin